Přidejte se k události na Facebooku
Leták ke stažení v tiskové kvalitě

PROPOZICE:
Start – 7:00-10:00 – koupaliště ve Šternberku
Cíl – do 18:00 – koupaliště ve Šternberku

Délka tras je 5-8km vhodné pro děti – náročnější 20km nebo 34km
Všichni účastníci získají upomínkový list a také bonusy k vybraným partnerům.
Odměnou bude dobrá nálada ze zážitků z jarní přírody a také, že jste udělali něco pro své zdraví.
Na 5km a 8km trase vyplní účastníci připravené otázky podle tabulí naučné stezky (určeno hlavně pro děti).
Kontrolní razítko je připraveno pro trasy 8, 20 a 34km v Lipině.
Na všech trasách budou kontrolní body s trojčíslím, které vyplníte do připravené kolonky.
Pro 5km a 8km je připraven jeden kontrolní bod K-1
Pro 20km jsou umístěny 3 kontrolní body K-1, K-3 a K4. Na kontrole K-2 se dává razítko.
Pro 34km je umístěno 5 kontrolních bodů K-1, K-3, K4, K-5 a K-6. Na kontrole K-2 se dává razítko.

POPIS TRAS:
5 km – Start je na koupališti ve Šternberku. Z koupaliště po červené kolem 1.ZŠ směrem k lesu na Kiosk. Zde je informační tabule naučné stezky Prabába. Po NS Prabába směrem k Zelené budce 1,3km k informační tabuli 2: Les a jeho význam, 3: Savci v lese, 4: Ptáci v lese, 5: Voda v lese. Na Zelené budce je informační tabule 6: Město a hrad Šternberk. Od Zelené budky dále po naučné vycházkové stezce až na Prabábu 1,4km. Na konci lesa je informační tabule 7: Pole, dále okrajem lesa po značení k informační tabuli 8: Z místních pověstí – socha ecce homo u Šternberka. Na Prabábě je umístěna K-1. Odtud po zelené turistické trase směrem k Zelené budce. Na velkém rozcestí doleva dolů po zeleném vlastním značení zpět na cestu vedoucí ze Zelené budky na Kiosk. Z Kiosku dolů kolem 1.ZŠ na koupaliště.

8 km – Start je na koupališti ve Šternberku. Z koupaliště po červené kolem 1.ZŠ směrem k lesu na Kiosk. Zde je informační tabule naučné stezky Prabába. Po NS Prabába směrem k Zelené budce 1,3km k informační tabuli 2: Les a jeho význam, 3: Savci v lese, 4: Ptáci v lese, 5: Voda v lese. Na Zelené budce je informační tabule 6: Město a hrad Šternberk. Od Zelené budky dále po naučné vycházkové stezce až na Prabábu 1,4km. Na konci lesa je informační tabule 7: Pole, dále okrajem lesa po značení k informační tabuli 8: Z místních pověstí – socha ecce homo u Šternberka. Na Prabábě je umístěna K-1. Odtud po zelené turistické trase do Lipiny 1,3km – v Lipině přes cestu ke kapli K-2. Z Lipiny zpět po stejné trase k rozcestníku na Prabábu, dále po NS Prabába na Kiosk 1,5km a zpět kolem 1.ZŠ na koupaliště.

20 km – Start je na koupališti ve Šternberku. Z koupaliště po červené kolem 1.ZŠ směrem k lesu na Kiosk. Zde je informační tabule naučné stezky Prabába. Dále na Prabábu 1,5km k informačním tabulím 9 a 8. Na Prabábě je umístěna K-1. Z Prabáby po zelené turistickém značení až do Lipiny ke kapli K-2. Dále po zelené do Těšíkova (část trasy vede vesnicí, mezi novostavbami a z Lipiny do Těšíkova vede trasa po cestě – choďte vlevo a dbejte opatrnosti). Z Těšíkova pokračujte po cyklotrase 6129 až k turistickému rozcestníku „Za Slunečnou – rozc.“ K-3. Odtud po modrém značení kolem větrných elektráren k rozcestníku „Nové Dvorce – bus“ kde se přechází silnice, proto se pořádně rozhlédněte a dbejte zvýšené opatrnosti. Po modré pokračujeme až k lesu a dále k Modré studánce K-4. Po žluté turistické trase lesem zpět do Šternberka, kolem hradu a kostela na Horní náměstí. Dále po ulici Opavské (po 100m se připojí červené turistické značení) kolem parku zpět ke koupališti.

34 km –Stejná trasa jako 20km až po Modrou studánku (K-1, K-2, K-3 a K-4)– odtud pokračujeme po modrém a žlutém značení kolem jezírka až do Dalova k rozcestníku „Dalov – bus“ a po modré až do Huzové. K-5 je na rozcestí, kde cyklotrasa 6145 odbočuje od modré – kousek před rozcestníkem „Pod Pomezím-rozc.“ V obci Huzová od „Huzová – nám. bus“ projdeme obcí k Penzionu Trattoria (250m po modrém a žlutém značení – pak dolů na konec obce – cyklotrasa 6106). Po silnici 560m k Dolnímu mlýnu, kde pokračujeme po cyklotrase 6106 do údolí řeky Sitky až do Horního Žlebu. K-6 je na mostě Fořta Čecha. Po silnici 300m směrem na Šternberk pokračujeme po zeleném turistickém značení do Dolního žlebu, kolem rybníku, autokempu až k rozcestníku „Šternberk – Světlov“ stále po modré až ke kostelu. Dále po ulici Opavské (po 100m se připojí červené turistické značení) kolem parku zpět ke koupališti.

© 2015-2023 KCTSternberk.cz