Odznaky KČT

Odznaky KČT – základní přehled

Výkonnostní odznaky
Výkonnostní turistika je forma jednotlivých druhů turistiky vykonávána s důrazem na výkonnost turistů, která je evidována a ohodnocena pomocí výkonnostních odznaků.
Druhy výkonnostních odznaků:
pěší turistika VOPT, cykloturistika VOCT, lyžařská turistika VOLT, zimního táboření VOZT, vysokohorská turistika VOVHT, nastoupané km VONKM
Vždy čtyři stupně – bronzový, stříbrný, zlatý a diamantový.
Informace ke stažení v PDF. (obsahuje výkonnostní odznaky, odznak turista, Mistr turistiky a zasloužilý Mistr turistiky.)

vot

Českomoravský turista ČMT
Českomoravský turista je určen pro členy i nečleny KČT. Jeho cílem je dokonalé poznání České republiky. Je zaměřen především na poznávání kulturních, historických a přírodních zajímavostí naší vlasti. Je založen na principu postupného plnění oblastních či tematických turistických odznaků.
Má čtyři stupně. Bronzový, stříbrný, zlatý a diamantový.
Informace ke stažení v PDF.

cmt

Základní odznak turista ZOT
Základní odznak Turista je určen pro členy i nečleny KČT. Jeho účelem je ohodnocení těch turistů, kteří se na úseku základní turistiky zúčastňují vycházek či vyjížděk (dále jen akcí), pořádaných odbory KČT.
Má čtyři stupně. Bronzový, stříbrný, zlatý a diamantový.
Informace ke stažení v PDF.

zot

Turista T
Odznak Turista je vázán na splnění výkonnostních odznaků a odznaku Českomoravský turista.
Pro nejnižší III. Stupeň (modrý odznak) je potřeba splnit 3 bronzové výkonnostní odznaky různých přesunových prostředků a zároveň splnění bronzového odznaku Českomoravský turista.
Pro druhý II. Stupeň (žlutý odznak) je potřeba splnit 3 stříbrné výkonnostní odznaky různých přesunových prostředků a zároveň splnění stříbrného odznaku Českomoravský turista.
Pro nejvyšší I. Stupeň (šedý odznak) je potřeba splnit 3 zlaté výkonnostní odznaky různých přesunových prostředků a zároveň splnění zlatého odznaku Českomoravský turista.

turista_odznak

Oblastní a tématické turistické odznaky OTO, TTO
Vydává např. klub KČT, nebo jiná organizace, ve které je seznam míst, které musíte podle daného klíče (např. 10 povinných a 15 volitelných míst z 30) navštívit. Návštěvu si necháte potvrdit předepsaným způsobem do brožurky. Někdy je třeba v místě získat razítko, vstupenku, nebo opsat čísla z turistické směrovky. Jsou případy, kdy nelze získat potvrzení ani jedním z uvedených příkladů, potom je třeba opsat nejbližší turistickou směrovku, nebo opsat nápis třeba z pamětní desky, nebo místo vyfotit.
Turistické odznaky se dělí do dvou základních skupin. První skupinou jsou oblastní turistické odznaky – OTO , kde uvedená místa náleží do určité oblasti, většinou turisticky ucelené (př. Českolipsko). Druhou skupinou jsou tématické turistické odznaky – TTO , kde uvedená místa mají stejný nebo podobný charakter, nebo jsou si jinak podobné. Většinu turistických odznaků mohou plnit i nečlenové KČT.

Čestný titul Mistr turistiky MT
Získání odznaku Turista I. Stupně – podání žádosti na sekci výkonnostní turistiky PR ÚV KČT.

mistr turistiky

Čestný titul Zasloužilý mistr turistiky ZMT
Získání titulu Mistr turistiky, splnění tří diamantových výkonnostních odznaků a splnění diamantového ČMT.

Eurorando 2016
Programová rada KČT a Sekce pěší turistiky připravili k této akci tematický turistický odznak pro zapojení členů KČT. Po splnění podmínek bude účastníkům vydán zdarma, účastnický odznak, bude možno i zakoupit (jiná barevná kombinace) za 50,- Kč.
Podmínky a informace k plnění tematického odznaku Eurorando v PDF.

eurorando

© 2015-2023 KCTSternberk.cz